"Lẩu trăn" - Cười mà đau

“lẩu Trăn” – Cười Mà Đau

Lấy Bối Cảnh Căn Chung Cư Cũ Gồm Những Con Người Thành Thị Sống Mà Chỉ Biết Nghĩ Đến Bản Thân Mình, “Lẩu Trăn” Làm Người Ta Cười, Nhưng Lại Vẫn...
Sau giấc mơ em còn nguyên

Sau Giấc Mơ Em Còn Nguyên

Dù Sao, Trong Một Tuần Diễn Ra Liên Hoan Các Tác Phẩm Của Lưu Quang Vũ, Giới Sân Khấu Và Những Người Quan Tâm Cũng Được Tạm Quên Đi Thực Tế Cay Đắng, Để...