Nhật ký Madonna: Liều mà sống!

Pin It
“Nếu như không dám mạo hiểm trong công việc và cuộc sống, tôi sẽ chẳng thể biết được lý do vì sao mình tồn tại trên hành tinh này” – Madonna chia sẻ.

Pin It

Gửi Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>